ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να δείτε και να κάνετε λήψη σε μορφή pdf τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ.