7 Απριλίου – Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

7 Απριλίου – Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

 

Η σχέση του νερού με την υγεία είναι αμφίδρομη, άμεση  και τεκμηριωμένη.

Το νερό είναι το σημαντικότερο φυσικό αγαθό ζωτικής σημασίας για την επιβίωση. Σε πολύ μεγάλο βαθμό η πρόσβαση σε καθαρό νερό συμβάλλει στην αύξηση της ποιότητας και του προσδόκιμου ζωής. Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε καθαρό, υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό.

Το καθαρό νερό είναι απαραίτητο για την προετοιμασία του φαγητού (πλύσιμο, μαγείρεμα),την υγιεινή, την καθαριότητα, τις αγροτικες καλλιεργειες και την κτηνοτροφία.

Στις χώρες που υπάρχει επάρκεια καθαρού νερού και ευκολία πρόσβασης σε αυτό, υπάρχει υψηλό προσδόκιμο ζωής, άνοδος του βιοτικού επιπέδου και ενίσχυση της οικονομίας.

Αντίθετα, στις χώρες που είτε δεν υπάρχει επάρκεια νερού ή αυτό είναι μολυσμένο, ο αντίκτυπος στον πληθυσμό της αλλά και την οικονομία της είναι τεράστιος.

Ασθένειες που οφείλονται στην έλλειψη ή την κακή ποιότητα του νερού, αδυναμία καλλιέργειας γεωργικών προϊόντων άρα και επάρκειας τροφής είναι το βασικότερο από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η επάρκεια, η εύκολη πρόσβαση και η καλή ποιότητα νερού παιζουν τον σημαντικότερο ρόλο στην διατήρηση της καλής υγείας και της μακροζωίας.

Στην Ελλάδα ακόμα και σήμερα, υπάρχουν περιοχές που το νερό είναι ακατάλληλο για πόση.

Επισης υπάρχουν πολλές περιοχές που δεν έχουν επάρκεια νερού όπως αρκετά νησιά μας και ως λύση ανάγκης καταφεύγουν στην αφαλάτωση θαλασσινού νερού. Σε κάποιες άλλες περιοχές το δίκτυο διανομής είναι παλιό και μη ασφαλές, ενώ σε άλλες είναι επιβαρυμένος ο υδροφόρος ορίζοντας από γεωργικές, κτηνοτροφικές ή ακόμα και βιομηχανικές δραστηριότητες.

Το υψηλής ποιότητας εμφιαλωμένο νερό είναι η καλύτερη και ευκολότερη λύση για να καλυφθεί η άμεση ανάγκη σε πόσιμο νερό.

Αυτήν την ανάγκη με απόλυτο σεβασμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης καλύπτουν τα Νερά Κρήτης. Υψηλής ποιότητας νερό που πηγάζει από τα Λευκά Όρη της Κρήτης, φυσικά αλκαλικό με pH 8 και εξαιρετική, βραβευμένη γεύση.