Τι πληροφορίες μας δίνει η ετικέτα σε ένα μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό; Τι πρέπει να προσέχουμε;

Τι πληροφορίες μας δίνει η ετικέτα σε ένα μπουκάλι εμφιαλωμένο νερό; Τι πρέπει να προσέχουμε;

Διαβάστε σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες για την καθαρότητα του νερού και πως μπορείτε εύκολα να την διαπιστώσετε.  Μην χάσετε και το πρώτο μέρος για το χλώριο, τα βαριά μέταλλα και το PH.

Αμμωνία(NH3), νιτρώδη (NO3-) και νιτρικά (NO2-)

Μερικοί μπορεί να θυμάστε τον κύκλο του αζώτου από το σχολείο. 

Ας τον θυμηθούμε με μια πολύ απλουστευμένη και ιδανική περιγραφή.

Το άζωτο βρίσκεται με φυσικό τρόπο στην ατμόσφαιρα και στο έδαφος.

Με τη βοήθεια βακτηρίων μετατρέπεται σε αμμωνία και κατόπιν σε νιτρικά τα οποία χρησιμοποιούνται από τα φυτά για τη δημιουργία πρωτεϊνών.

Στη συνέχεια τα φυτοφάγα ζώα τρώνε και αποβάλλουν τμήμα των πρωτεϊνών με τη μορφή αμμωνίας.

Άλλα βακτήρια και μύκητες μετατρέπουν την αμμωνία σε άζωτο.

Με αυτόν τον τρόπο το άζωτο επιστρέφει στο έδαφος αλλά και στην ατμόσφαιρα για να ξεκινήσει έναν νέο κύκλο. Μέχρι εδώ όλα καλά!

Τι συμβαίνει όμως όταν υπάρχει πλεονασμός αμμωνίας και νιτρικών;

Με την εντατικοποίηση των γεωργικών, κτηνοτροφικών και βιομηχανικών εργασιών ο κύκλος διαταράσσεται.

Στις γεωργικές καλλιέργειες χρησιμοποιούνται αζωτούχα λιπάσματα.

Οι κτηνοτροφικές μονάδες απελευθερώνουν μεγάλες ποσότητες αμμωνίας.

Τα βακτήρια και τα φυτά αδυνατούν να επεξεργαστούν τις μεγάλες ποσότητες αμμωνίας και αζώτου με αποτέλεσμα το πλεόνασμα να καταλήγει στο υπέδαφος, σε λίμνες, ποτάμια, θάλασσες καθώς και στα υπόγεια ύδατα προκαλώντας σοβαρή μόλυνση (π.χ. ευτροφισμός).

Η ύπαρξη αμμωνίας και/ή νιτρωδών στο νερό υποδηλώνουν πρόσφατη μόλυνσή του από εντατική κτηνοτροφία, κοπριά, ή επαφή με υπονόμους.  

Η ύπαρξη μεγάλων συγκεντρώσεων νιτρικών μπορεί να υποδηλώνει παλαιότερη μόλυνση από λιπάσματα, απορρίμματα και βιολογικά απόβλητα.

Όταν διαβάζουμε την ετικέτα σε ένα μπουκάλι με εμφιαλωμένο νερό λοιπόν, όσο χαμηλότερα είναι τα επίπεδα αυτών των μετρήσεων, τόσο καθαρότερο είναι το περιβάλλον γύρω από την πηγή υδροληψίας του νερού.

Αν θέλουμε όμως να μάθουμε για το νερό του δικτύου, μπορούμε εύκολα και γρήγορα να το ελέγξουμε με τα έτοιμα διαγνωστικά τεστ νερού που χρησιμοποιούν όσοι έχουν ενυδρεία και πωλούνται στα αντίστοιχα καταστήματα.

Ο τόπος λοιπόν από τον οποίο προέρχεται το νερό που πίνουμε είναι ζωτικής σημασίας.

 

Και επειδή δεν είναι καθόλου εύκολο να διαβάζουμε και να αποκρυπτογραφούμε τις χημικές αναλύσεις, εμπιστευόμαστε τα Νερά Κρήτης!

Επιλέγοντας τα εμφιαλωμένα Νερά Κρήτης είμαστε σίγουροι ότι πίνουμε ένα υψηλής ποιότητας και βραβευμένης γεύσης ασφαλές, καθαρό, φυσικά αλκαλικό και υγιεινό νερό!

Δείτε εδώ και το 1ο μέρος