ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η εταιρεία ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ενσωματώνει σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στην επιχειρηματική της δραστηριότητα, φροντίζοντας να εξασφαλίζει καθημερινά την ποιότητα και ασφάλεια τόσο των παραγωγικών διαδικασιών της, όσο και των προϊόντων της. Παράλληλα, η εταιρεία αντιλαμβάνεται ότι η υπεύθυνη συμπεριφορά, ο σεβασμός και η αφοσίωση στον άνθρωπο -τον τελικό καταναλωτή, τους εργαζόμενους, τους προμηθευτές και τους πελάτες της- η διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και η παροχή ευρύτερης υγιεινής οδηγεί στην αειφόρο επιχειρηματική επιτυχία και ανάπτυξη.

 

‘Ολοι οι εργαζόμενοι στα ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ αγκαλιάζουν την φιλοσοφία και το αίσθημα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στο οποίο επενδύει η εταιρεία, και το εφαρμόζουν, έχοντας προτίστως λάβει μια άρτια εκπαίδευση.

 

Επιπλέον, το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας στα ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ διέπεται από τα καλύτερα πρότυτα και πιστοποιήσεις διεθνώς.

 

Κατά καιρούς τα ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ οργανώνουν ή συμμετέχουν σε φιλανθρωπικές δράσεις, υποστηρίζοντας ευπαθείς ομάδες, συλλόγους και οργανώσεις, παρέχοντας χορηγίες και δωρεές, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η κατανάλωση νερού μπορεί να είναι αγαθό όλων μας.

 

 

“Το νερό δεν αντιστέκεται. Το νερό ρέει. Όταν βυθίσεις το χέρι σου σε αυτό, το μόνο που αισθάνεσαι είναι ένα χάδι. Το νερό δεν είναι ένας στερεός τοίχος, δεν θα σε εμποδίσει. Αλλά το νερό πηγαίνει πάντα εκεί που θέλει να πάει, και τίποτα στο τέλος δε μπορεί να σταθεί εναντίον του. Το νερό έχει υπομονή. Το νερό που στάζει μπορεί να διαβρώσει μια πέτρα. Να το θυμάσαι αυτο. Να θυμάσαι ότι η μισή σου ύπαρξη είναι νερό. Εάν δεν μπορείς να περάσεις μέσα από ένα εμπόδιο, πήγαινε γύρω από αυτό. Το νερό αυτό κάνει.”
-Margaret Atwood, Η Πηνελοπιάδα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ